چرا در برخی دانشگاه ها در وعده های غذایی به همراه ماهی، خرما قرار دارد؟

تمام دانشگاهها اینگونه هستند؟

ahmadreza عضو فعال پرسیده شده در ۲۹-۱۱-۱۳۹۳ در دیگر زمینه ها.
اضافه کردن نظر

ماهی قضایی است که طبع سردی دارد و برای اینکه بدن پس از خوردن آن به تعادل برسد نیاز به مواد غذایی با طبع گرم مانند خرما هست.

arezu عضو عادی پاسخ داده شده در ۲۹-۱۱-۱۳۹۳ .
اضافه کردن نظر

چون طبع ماهی سرد است و باید همراه ان از  مواد غذایی که طبع گرم دارند استفاده شود مانند: خرما، موز و….

hamidreza عضو فعال پاسخ داده شده در ۲۹-۱۱-۱۳۹۳ .
اضافه کردن نظر

پاسخ شما

با ارسال پاسخ، شما موافقت خود را با قوانین و مقررات در کانون پرسش و پاسخ اعلام مینمایید.